Projekt filologów z UŁ z finansowaniem w ramach NPRH

Projekt „Życie codzienne przemysłowego miasta w świetle felietonów prasy łódzkiej z lat 1863-1918” uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Za realizację działań projektowych odpowiedzialni będą pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ.

Celem projektu jest ukazanie życia codziennego w Łodzi w okresie industrialnej transformacji w XIX i na początku XX wieku. Obejmuje szeroko zakrojone, interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wielojęzycznej prasy łódzkiej (polskiej, niemieckiej, jidisch i rosyjskiej). Problematyka jest skupiona wokół takich zagadnień jak: bezrobocie, handel, ekonomika, infrastruktura, życie kulturalne i polityczne. Takie podejście pozwoli nie tylko udokumentować i przeanalizować warunki socjalno-bytowe mieszkańców, ale również uwzględnić sytuację polityczną, w jakiej przyszło żyć łodzianom w latach 1863-1918.

Projekt pozwoli ukazać wielokulturowe dziedzictwo dawnej Łodzi i rolę tegoż dziedzictwa w kulturalno-społecznym życiu współczesnego miasta. Rezultatem projektu będzie przygotowanie czterotomowej antologii i publikacji online, w których znajdą się krytycznie opracowane teksty z uwzględnieniem ich kontekstu literackiego, historycznego, społecznego i politycznego.

– podkreśla prof. Monika Kucner (Zakład Niemcoznawstwa UŁ), kierownik projektu.

Oprócz prof. Kucner w składzie zespołu badawczego znaleźli się:

Planowany czas realizacji projektu to lata 2024-2029. Finansowanie projektu opiewa na kwotę 678 551,77 złotych.