Instytut Filologii Germańskiej

Dane kontaktowe

Instytut Filologii Germańskiej

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-52-47 e-mail:

Historia obecnego Instytutu Filologii Germańskiej nierozerwalnie łączy się z historią germanistyki łódzkiej w ogóle. Poniżej przedstawiamy Państwu zatem jej krótki rys historyczny. W latach 1945-52 w ramach powołania w Uniwersytecie Łódzkim Wydziału Humanistycznego działała Katedra Języka i Literatury Niemieckiej, którą kierował prof. Zdzisław Żygulski. Wskutek zawirowań politycznych i reorganizacji szkolnictwa wyższego w roku 1952 rozwiązano germanistykę łódzką. Dopiero 12 lat później w roku 1964 podjęto udaną próbę powołania na nowo Katedry Języka i Literatury Niemieckiej, tym razem pod kierownictwem prof. Marii Kofty.

W wyniku dalszych przeobrażeń instytucjonalnych powstał Zakład Filologii Germańskiej, który funkcjonował w latach 1971-73. Po nim powołano Instytut Filologii Germańskiej, działający do roku 1981.

Od jesieni 1981 r. zastąpiono Instytut dwiema Katedrami Germanistycznymi: Katedrą Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz Katedrą Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, co gwarantowało w ówczesnych warunkach większą swobodę badawczo-naukową. Katedrą Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii od 2001 r. kierowała prof. Joanna Jabłkowska, a Katedrą Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego kierował od 1993 r. prof. Roman Sadziński.

Od października 2016 r. powołano Instytut Filologii Germańskiej składający się z czterech Zakładów: Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej, Zakładu Językoznawstwa Niemieckiego, Zakładu Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej oraz Zakładu Niemcoznawstwa.