Stypendium w niemieckim Bundestagu

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do udziału w trwającym pięć miesięcy Międzynarodowym Stypendium Parlamentarnym (IPS) 2025 w terminie od 1 marca do 31 lipca 2025 roku w Berlinie.

 

IPS skierowany jest dla młodych absolwentek i absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, którzy ze względu na swoje kwalifikacje i osobowość mogą w przyszłości sprawować funkcje kierownicze w swoich krajach.  Program ten daje młodym ludziom doskonałą okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego w teorii i praktyce oraz odbycia trzymiesięcznego stażu w biurze niemieckiego deputowanego.
 
Celem stażu jest również przekazywanie wartości demokratycznych i tolerancji w społeczeństwie pluralistycznym, pogłębianie zrozumienia dla różnorodności kulturowej oraz promowanie pokojowego współistnienia w świecie, jak również przyczynianie się do wzmocnienia dwustronnych stosunków Niemiec z krajami uczestniczącymi w programie.
 
Warunki uczestnictwa:
•    obywatelstwo polskie (dopuszczalne podwójne obywatelstwo)
•    ukończone studia wyższe (studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe)
•    bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziome B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
•    zainteresowanie tematyką polityczną i społeczną oraz znajomość historii Niemiec  
•    wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31. lipca 2024 roku pod adresem:
ips@wars.diplo.de lub info@warschau.diplo.de
 
Więcej informacji na stronie Bundestagu:
www.bundestag.de/ips
www.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046
 
oraz Ambasady Niemiec i w mediach społecznościowych naszej placówki
https://polen.diplo.de/pl-pl/02-themen/02-1-willkommen/-/2659686
 
Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym!

Uczestnicy są wybierani w dwuetapowej procedurze. Wstępna kwalifikacja jest przeprowadzana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Wyłonione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną jesienią 2024 roku. Komisja rekrutacyjna niemieckiego Bundestagu dokonuje ostatecznego wyboru na podstawie umiejętności językowych, zawodowych, społecznych i międzykulturowych kandydatów.