Prof. Krystyna Radziszewska laureatką Złotego Ekslibrisa 2023

Poznaliśmy laureatów nagród Złoty Ekslibris i Superekslibris 2023 przyznawanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wśród zwycięskich książek znalazła się pozycja współredagowana przez prof. Krystynę Radziszewską z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ.

Okładka nagrodzonej książki
Prof. Krystyna Radziszewska

Konkursowe jury zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi ex aequo dwóm publikacjom: „Pogranicze folkloru i kultury popularnej w wielkomiejskiej Łodzi od połowy XIX wieku do 1939 roku” pod redakcją dra Przemysława Owczarka i prof. Krystyny Radziszewskiej oraz „Łódzkie ulice pełne muzyki” pod redakcją Ewy Kałużnej.

Zwycięska książka, której współautorką jest wykładowczyni z IFG UŁ, została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja poświęcona jest literackiej kulturze popularnej kształtującej się w Łodzi – mieście, które przeżyło gwałtowną transformację z sennej osady w wielki ośrodek przemysłu włókienniczego. Więcej na temat książki można przeczytać na stronie Wydawnictwa UŁ.

Nagroda Złoty Ekslibris, ustanowiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przyznawana jest w pięciu kategoriach: Najlepsza Książka o Łodzi, Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej oraz Najlepsza Powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Do tegorocznej, 32. edycji konkursu zgłoszonych zostało 114 publikacji. Gala wręczenia nagród planowana jest 27 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.