Prof. Heidemann z wizytą na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu

Na przełomie czerwca i lipca 2024 r. Gudrun Heidemann przebywa na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu (Otto-Friedrich-Universität) jako międzynarodowy profesor gościnny .

Wizyta odbywa się w ramach programu DIVERSITY i dotyczy projektu badawczego pt. Queerowe, żydowskie i postmigranckie kryzysy tożsamości w warunkach transformacji społecznej. Trans-poetyka w literaturze (graficznej) / Queere, jüdische und postmigrantische Identitätskrisen unter gesellschaftlichen Transformationsbedingungen. Trans-Poetiken in (grafischer) Literatur.

W celu wzmocnienia różnorodnych, inkluzywnych badań i dalszej współpracy międzynarodowej, Uniwersytet w Bambergu wspiera międzynarodowych profesorów wizytujących ds. różnorodności. Podczas około miesięcznych pobytów badawczych i dydaktycznych na Uniwersytecie w Bambergu, profesorowie wizytujący realizują projekty badawcze związane z różnorodnością wraz z lokalnymi badaczkami i badaczami i prezentują je podczas publicznych wykładów. Ponadto międzynarodowi goście biora udział w procesie dydaktycznym i doradzają młodym badaczom w Bambergu.

Celem tego projektu jest wspieranie wymiany akademickiej i międzynarodowej współpracy między naukowcami z Bambergu w zakresie różnorodności oraz wzmocnienie różnorodności w badaniach i nauczaniu.

Podstawowe wymiary różnorodności obejmują wiek, pochodzenie społeczne, zdolności fizyczne i umysłowe, narodowość i pochodzenie kulturowe, tożsamość płciową i orientację seksualną, ideologię i religię.