mgr A. Bobińska odwołuje zajęcia do 11.03 włącznie. Zajęcia zostana odrobione.