„Łódzkie Księgi Pamięci – krytyczna edycja źródeł” – kolejny grant w ramach NPRH

Zespół pod kierownictwem prof. Krystyny Radziszewskiej uzyskał finansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację działań projektowych „Łódzkie Księgi Pamięci – krytyczna edycja źródeł” przyznano 462 870,45 złotych.

Prof. Krystyna Radziszewska (z lewej) - fot. Bartosz Kałużny.

Przedmiotem planowanego projektu są żydowskie łódzkie Księgi Pamięci (jizkor buch), a jego celem ich krytyczna edycja. Żydowskie Księgi Pamięci powstawały w większości po II wojnie światowej. Ich autorami są ocaleni z Holocaustu. W przypadku Łodzi istnieją trzy takie księgi, napisane w języku jidysz w różnym czasie i różnych miejscach, w których żyła diaspora łódzkich Żydów. Pierwsza z nich napisana została jeszcze podczas wojny w 1943 r. w Nowym Jorku, kolejna w Melbourne w 1974 r., a najnowsza ponownie w Nowym Jorku w 2005 r. Wszystkie trzy teksty dostępne są tylko w językach oryginału, opatrzone krótkim streszczeniem w języku angielskim.

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2024-2027.

W skład zespołu projektowego weszli:


Pozostali członkowie zespołu:

  • dr hab. prof. UWr Joanna Degler – katedra Judaistyki UWr
  • dr Adam Stepnowski – Katedra Judaistyki UWr
  • mgr Anna Lenartowicz – doktorantka UW
  • prof. Hans-Jürgen Bömelburg – Historisches Institut JLU Gießen
  • dr Ewa Wiatr – Centrum Badań Żydowskich UŁ
  • mgr Dariusz Dekiert – doktorant UŁ