ŁÓDZKIE GETTO 1940-1944 | Wykład inauguracyjny prof. Krystyny Radziszewskiej

Miejsce wydarzenia: Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
Czas: 08 lutego 2024 (czwartek) 18:00 - 20:00

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi wraz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana UŁ oraz Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ zapraszają na cykl wykładów poświęconych historii łódzkiego getta. Badacze i badaczki kultury oraz historii łódzkich Żydów przedstawią różne aspekty funkcjonowania dzielnicy zamkniętej utworzonej w Łodzi w 1940 roku.

Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. Krystyna Radziszewska. Wykład będzie dotyczył literatury w łódzkim getcie. Przedstawione zostaną teksty, które powstały w latach 1940-1944 w języku polskim, niemieckim oraz w jidysz. Są to zarówno dzienniki jak i opowiadania, wiersze, reportaże oraz eseje. Omówiona zostanie tematyka dzienników oraz motywy, które skłaniały ich autorów do sięgnięcia po pióro. Ponadto naszkicowany zostanie zarys życia literackiego w getcie, jego przedstawiciele i ich teksty.

Cykl wykładów jest częścią obchodów 80. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.


dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego Krystyna Radziszewska – literaturoznawca i kulturoznawca, zajmuje się badaniem literatury i kultury Niemców i Żydów w Łodzi, literaturą łódzkiego getta, żydowską awangardą w Łodzi. Pracuje w Zakładzie Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Współredaktorka tomów "Tańczymy zaczarowany taniec młodości. Łódzka awangarda żydowska” – publikacje artystyczne wydawnictwa Achrid, 1921" / „Enchanted we whirl in the dance of youth. The Jewish avant-garde in Łódź and the artistic? books of Farlag Achrid 1921 (z Dariuszem Dekiertem i Irminą Gadowską, Łódź 2022) oraz "Każdą iskrą rozpaleni... Żydowscy artyści w kręgu nowej sztuki. Idee – postawy – relacje" (z Irminą Gadowska i Agnieszką Świętosławską, Łódź 2022), "Wśród łódzkich Żydów. Wspomnienia o mieście młodości." z Dariuszem Dekiertem i Ewą Wiatr, Łódź 2023). Kierowniczka projektów: NPRH 2012-2017 „Kultura i literatura łódzkich Żydów 1918-1950. Krytyczna edycja tekstów", NPRH 2015-2023 „Kultura literacka Łodzi do 1939 r.", NPRH 2018-2024 „Łódzka awangarda jidysz".

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 08 lutego 2024 (czwartek) 18:00 - 20:00