Konkurs na recenzję utworu Franza Kafki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w konkursie na recenzję utworu Franza Kafki.

Szczegółowe zasady przedstawiamy poniżej.


Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby studiujące w UŁ, które zechcą podzielić się w formie recenzji swoimi wrażeniami z lektury wybranego utworu Franza Kafki.

Recenzja w języku polskim musi zawierać:

 • pełne dane bibliograficzne recenzowanego utworu Franza Kafki (tytuł utworu , nazwisko tłumacza/ tłumaczki na język polski, rok i miejsce wydania niemieckojęzycznego i polskiego);
 • dane dotyczące autora recenzji (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, uniwersytecki adres e-mail)
 • zarys treści/tematyki/okoliczności powstania recenzowanego utworu;
 • uzasadnienie wyboru recenzowanego utworu i własną opinię na jego temat;

Zalecenia edytorskie:

 • długość od 4000 do 5500 znaków (ze spacjami),
 • czcionka Times New Roman 12,
 • standardowe marginesy,
 • interlinia 1,5.

Przy ocenie tekstów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • ciekawa i przemyślana argumentacja;
 • umiejętność wyrażania własnej opinii;
 • umiejętność odwoływania się do takich aspektów jak np.: biografia twórcy, kontekst kulturowy, kontekst społeczno-historyczny, nawiązania intertekstualne, odniesienia do współczesności i in.
 • poprawność językowa.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w formacie pdf pod adres mailowy: elzbieta.kapral@filologia.uni.lodz.pl

Termin nadsyłania recenzji mija z dniem 10.05.2024, godz. 00:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.05.2024, a wręczenie nagród i wyróżnień podczas spotkania, którego termin zostanie ogłoszony wraz z wynikami konkursu.