• INSTYTUT
  • AKTUALNOŚCI
  • II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze

II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze

Z przyjemnością, satysfakcją i dumą pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie kół naukowych działających w naszym Instytucie! W dniu 14.05.2023 roku na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze.
Organizatorami wydarzenia były Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów i Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.
Celem konferencji była wymiana myśli młodych badaczy i miłośników nauki na temat rozmaitych aspektów pamięci jako elementu ludzkiego życia, na którym jest budowana teraźniejszość i przyszłość pokoleń.
Konferencja przyciągnęła 40 prelegentów z różnych miast i krajów (Japonia, Kazachstan, Niemcy, Słowacja), którzy wystąpili z referatami stacjonarnie lub zdalnie. W wydarzeniu uczestniczyli również studenci z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu w Regensburgu, którzy odwiedzili nasze miasto z opiekunami naukowymi. Na otwarciu konferencji wystąpił Chór pieśni ukraińskiej „Namysto” z niezapomnianym repertuarem.
Konferencja była dla wszystkich okazją do oswojenia się z wystąpieniami oraz stworzyła możliwość nawiązania kontaktów naukowych i personalnych, a także dzielenia się swoimi osiągnięciami i zdobywania nowej wiedzy naukowej.
Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych, którzy nas odwiedzili.
Uczestnikom i organizatorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie