Goście z Uniwersytetu w Regensburgu na łódzkiej rusycystyce

W dniach 12.05.-16.05. Instytut Rusycystyki UŁ gościł delegację z Instytutu Slawistyki w Regensburgu, w skład której weszli studenci i wykładowcy tamtejszej rusycystyki. Wizyta niemieckich gości w Łodzi jest rezultatem kilkuletniej współpracy między łódzką a regensburską rusycystyką.  Już ponad dwa lata odbywają się zajęcia online studentów łódzkiej rusycystyki i lingwistyki dla biznesu z językiem rosyjskim ze studentami rusycystyki z Uniwersytetu w Regensburgu. W poprzednim roku niemieccy studenci oraz dydaktycy dołączyli również do hybrydowych obrad Międzynarodowego Okrągłego Stołu, inicjatorem i organizatorem których jest Instytut Rusycystyki UŁ. Te właśnie spotkania były doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, życzliwej wymiany myśli oraz ożywionej dyskusji. 
Spotkanie w Łodzi na Wydziale Filologicznym zostało przyjęte z dużym entuzjazmem ze strony młodych ludzi z obu uczelni. Studenci oraz dydaktycy łódzkiej rusycystyki oraz lingwistyki dla biznesu stanęli na wysokości zadania organizując niemieckim studentom zajęcia, warsztaty, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne w Łodzi oraz wycieczkę do Łowicza i okolic. 
Goście z Niemiec uczestniczyli również w II Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze, w której wzięli też udział uczestnicy z różnych krajowych ośrodków naukowych oraz Japonii, Kazachstanu, Litwy, Słowacji.

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie