Goście z Uniwersytetu w Regensburgu na łódzkiej rusycystyce

Studenci i wykładowcy z Instytutu Slawistyki w Regensburgu odwiedzili Wydział Filologiczny UŁ w ramach międzynarodowej współpracy. W programie spotkania przewidziane były m.in. ciekawe zajęcia, warsztaty, wspólne zwiedzanie miasta, spotkania integracyjne oraz wycieczka do okolicznych miejscowości.

W dniach 12-16 maja Instytut Rusycystyki UŁ gościł delegację z Instytutu Slawistyki w Regensburgu, w skład której weszli studenci i wykładowcy tamtejszej rusycystyki. Wizyta niemieckich gości w Łodzi jest rezultatem kilkuletniej współpracy między łódzką a regensburską rusycystyką. Już ponad dwa lata odbywają się zajęcia online studentów łódzkiej rusycystyki i lingwistyki dla biznesu z językiem rosyjskim ze studentami rusycystyki z Uniwersytetu w Regensburgu.

W poprzednim roku niemieccy studenci oraz dydaktycy dołączyli również do hybrydowych obrad Międzynarodowego Okrągłego Stołu, inicjatorem i organizatorem których jest Instytut Rusycystyki UŁ. Te właśnie spotkania były doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, życzliwej wymiany myśli oraz ożywionej dyskusji.

Spotkanie w Łodzi na Wydziale Filologicznym UŁ zostało przyjęte z dużym entuzjazmem ze strony młodych ludzi z obu uczelni. Studenci oraz dydaktycy łódzkiej rusycystyki oraz lingwistyki dla biznesu stanęli na wysokości zadania organizując niemieckim studentom zajęcia, warsztaty, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne w Łodzi oraz wycieczkę do Łowicza i okolic.

Goście z Niemiec uczestniczyli również w II Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze, w której wzięli też udział uczestnicy z różnych krajowych ośrodków naukowych oraz Japonii, Kazachstanu, Litwy, Słowacji.

Fotorelacja z odwiedzin niemieckich rusycystów: