Wyjątkowa kadra

Wiesz, co jest jeszcze ważniejsze od wspaniałego budynku? Ludzie! Mamy fantastyczną kadrę z dużym doświadczeniem dydaktycznym i szerokimi horyzontami naukowymi.

Pracownicy IFG podczas warsztatów Politisierung des Privaten
Nasi pracownicy podczas jednego z wydarzeń naukowych
Dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska podczas Rady Biznesu i Pracodawców WF UŁ
Prof. Gudrun Heidemann prowadziła spotkania z noblistką Hertą Müller
Dr Marcin Michoń w roli tłumacza podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Joachimowi Gauckowi
Konkursowe jury złożone z pracowników IFG

Większość zajęć językowych prowadzona jest przez osoby posiadające licencje egzaminatorów Goethe Institut lub przez niemieckojęzycznych „Muttersprachlerów”. Zajęcia seminaryjne i specjalizacyjne prowadzą natomiast wybitni naukowcy z charyzmatycznym podejściem.

Sprawdź, kto u nas czego uczy i w jakim zakresie prowadzi swoje badania naukowe.

LISTA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IFG